Tags :: ริดสีดวงทวารหนัก

ริดสีดวงทวารหนัก

ริดสีดวงทวารหนัก หมายถึง การมีหลอดเลือดขอดโป่งพองของผนังเยื่อบุทวารหนัก ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นจะพบเป็นก้อนโป่งพอง โผล่ออกมาขณะอุจจาระ หรืออาจทำให้เกิดอาการเลือดออกขณะหรือหลังถ่ายอุจจาระได้

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ