Tags :: ริดสีดวงทวาร

ริดสีดวงทวาร...ก็ลมมันเย็น

ริดสีดวงทวารเป็นโรคที่พบได้บ่อย และเป็นปัญหาในคนไข้บางรายที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง จนบางครั้งทำให้เสียเลือดได้มากๆ

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ