Tags :: ยาคุมกำเนิดในเพศชาย

ยาคุมกำเนิดในเพศชาย

วิวัฒนาการทางการแพทย์ทำให้เกิดยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ใหม่ๆ ขึ้นเป็นจำนวนมาก สำหรับการคุมกำเนิดในเพศชาย นอกเหนือจากการใช้ถุงยางอนามัย การใช้วิธีธรรมชาติการผ่าตัดทำหมัน

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ