Tags :: มีบุตรยาก

เนื้องอกมดลูก โรคที่พบบ่อยในสตรีวัยเจริญพันธุ์

เนื้องอกมดลูกสามารถเกิดได้ทุกตำแหน่งของมดลูก ก้อนเนื้องอกสามารถเติบโตอย่างช้าๆ หรือรวดเร็วก็ได้ไม่แน่นอน

26 กรกฎาคม 2560

ภาวะมีบุตรยาก

ภาวะมีบุตรยาก เป็นสาเหตุร่วมรับผิดชอบของคู่สามีภรรยา ปัญหาที่เกิดในเพศหญิงถือเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของการมีบุตรยากถึง 70% อีก 30% เป็นสาเหตุจากเพศชาย การตรวจหาความผิดปกติในเพศชายนั้น

24 พฤษภาคม 2557

การชักนำให้ไข่ตกในหญิงที่มีภาวะมีบุตรยาก

การชักนำให้ไข่ตก (Ovulation induction) เป็นการใช้ยากระตุ้นการเจริญเติบโตของฟองไข่ (Follicle) จนถึงระยะที่เหมาะสมจนกระทั่งมีการตกไข่ (ovulation) หรือใช้ฮอร์โมนเพื่อชักนำให้เกิดการตกไข่

8 มีนาคม 2557

กิ๊ฟท์และเด็กหลอดแก้ว

คู่สมรสที่ได้รับการตรวจหาสาเหตุจนครบ และได้รับการรักษาตามสาเหตุ ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ กลุ่มที่มีซีสต์ (cyst) หรือเนื้องอก มักได้รับการส่องกล้องผ่าตัด ส่วนกลุ่มที่ไม่ต้องผ่าตัดมักได้รับการรักษาด้วยวิธีคัดเชื้อฉีดเข้าโพรงมดลูก หรือ IUI

8 มีนาคม 2557

ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับภาวะมีบุตรยาก

ลองมาดูความเข้าใจที่คาดเคลื่อนเกี่ยวกับภาวะมีบุตรยาก

8 มีนาคม 2557

ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับภาวะมีบุตรยาก

จากการที่ปัจจุบัน ผู้คนโดยทั่วไปในชุมชนเมืองมักจะแต่งงานกันเมื่ออายุมากขึ้น ปัญหาการมีบุตรยาก จึงพบมากขึ้นตามลำดับ เนื่องจากฝ่ายหญิง หรือฝ่ายชาย ที่มีโรค หรือภาวะที่เป็นสาเหตุของการมีบุตรยาก

8 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ