Tags :: มะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูก

“มะเร็งปากมดลูก” คร่าชีวิตผู้หญิงไทยถึง 7 คนต่อวัน และจากสถิติพบว่าหญิงไทยป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูก เฉลี่ยปีละ 6,000 ราย ความร้ายกาจของโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าเอช พี วี (human papillomavirus; HPV)

31 พฤษภาคม 2559

นวัตกรรมใหม่ของการตรวจมะเร็งปากมดลูก

HPV (Human Papilloma Virus) เป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่พบได้ในคนทั่วไป มีข้อเท็จจริงว่า ประมาณ 8 ใน 10 คน มีโอกาสได้รับเชื้อนี้ในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต ปัจจุบันพบว่า มีไวรัส HPV 13 สายพันธ์ที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูก (High-risk HPV)

24 พฤษภาคม 2557

มะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูก Cervical Cancer พบมากเป็นอันดับหนึ่งของผู้หญิงไทย ภัยร้ายแอบแฝง ฝันร้ายของผู้หญิงไทยส่วนใหญ่ คุณทราบหรือไม่ มะเร็งร้ายกำลังคุกคามคุณอยู่ ฝันร้ายที่กลายเป็นจริง มะเร็งร้าย ภัยแอบแฝง กำลังคุกคามชีวิตคุณ?

27 กุมภาพันธ์ 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ