Tags :: มะเร็งทางเดินอาหาร

มะเร็งทางเดินอาหาร

โรคมะเร็งในระบบทางเดินอาหารพบได้บ่อยในผู้สูงอายุ ที่รู้จักกันดีได้แก่ มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งลำไส้ใหญ่ และมะเร็งตับ

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ