Tags :: มะเร็งต่อมไทรอยด์

การติดตามการรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์

หลังจากที่แพทย์ให้การรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่ได้รับ การรักษา ด้วยการผ่าตัดอย่างเดียว หรือได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดร่วมกับการให้ไอโอดีนเคลือบสารรังสี สิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ก็คือการติดตามการรักษา

8 มีนาคม 2557

การติดตามการรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์

หลังจากที่แพทย์ให้การรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่ได้รับ การรักษาด้วยการผ่าตัดอย่างเดียวหรือได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดร่วมกับการให้ไอโอดีนเคลือบสารรังสีสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ก็คือการติดตามการรักษา

7 มีนาคม 2557

รู้จักมะเร็งต่อมไทรอยด์

หากคุณ ญาติ หรือเพื่อนของคุณ ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์ สิ่งสำคัญลำดับแรกที่ควรกระทำ คือตั้งสติให้ดี แล้วหาข้อมูลเพิ่มเติม จากแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้ อย่าเชื่อคำบอกเล่า หรือบอกต่อที่ไม่มีหลักฐานสนับสนุน

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ