Tags :: มะเร็งของลูกอัณฑะ

มะเร็งของลูกอัณฑะ

มะเร็งของลูกอัณฑะพบได้น้อยมาก ส่วนใหญ่จะพบในวัยอายุไม่มาก สิ่งที่จะช่วยในการตรวจพบได้อย่างรวดเร็ว ตั้งแต่เริ่มมีอาการผิดปกติ คือการตรวจลูกอัณฑะด้วยตนเอง อาการแสดงของมะเร็งลูกอัณฑะ

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ