Tags :: ภูมิแพ้

ปวดมึนหน้าผาก

หลายๆ ครั้งที่ผู้ป่วยมักจะมาปรึกษาเพราะเกรงว่า ตัวเองจะเป็นไซนัสอักเสบ เนื่องจากมีอาการปวดมึนๆ ตึงๆ ที่หน้าผาก บริเวณระหว่างหัวคิ้วหรือเหนือหัวคิ้วเล็กน้อย (ซึ่งเป็นตำแหน่งของโพรงไซนัสบริเวณหน้าผาก)บางท่านปวดตลอดเวลา บางท่านมีอาการปวดเป็นๆหายๆ

30 มิถุนายน 2562

โรคหวัดภูมิแพ้

โรคภูมิแพ้ที่พบบ่อยคือโรคหวัดภูมิแพ้ โดยผู้ป่วยจะมีอาการคัดจมูก คันจาม เรื้อรัง บางรายอาจมีอาการคันหู คันตา ผื่นคันบริเวณผิวหนังร่วมด้วยอาการมักเกิดขึ้นภายหลังจากสัมผัสกับสิ่งที่แพ้ หรือสารก่อภูมิแพ้

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ