Tags :: ภาวะไม่มีอุ้งเท้า

ภาวะไม่มีอุ้งเท้า

ภาวะไม่มีอุ้งเท้าพบได้บ่อยในผู้ที่มีปัญหาเรื่องปวดเมื่อยเท้าง่าย หรือบางรายข้อเท้าพลิกได้บ่อยๆ ส่วนใหญ่เชื่อกันว่า เกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อบริเวณเท้าที่ไม่สมดุลกัน มีผลทำให้อุ้งเท้าทางด้านในของเท้าแบนราบลง ถ้าให้คนที่ไม่มีอุ้งเท้าเดินหรือยืน แล้ว ท่านมองจากด้านในของเท้าข้างนั้น จะเห็นว่าเท้าตั้งแต่ปลายนิ้วโป้งจนกระทั่งถึงส้นเท้า เกือบจะติดพื้นตลอด มองไม่เห็นอุ้งเท้าเลย

22 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ