Tags :: ภาวะหลังหมดประจำเดือน

ภาวะหลังหมดประจำเดือน

ระยะเวลาที่การเจริญพันธุ์จะหมดไป พบการบางตัวของเยื่อบุช่องคลอด ทำให้เกิดการติดเชื้ออักเสบได้ง่าย มักเกิดอาการร้อนวูบวาบ เป็นๆ หายๆ มีเหงื่อออก ร้อนสลับหนาว จิตใจหดหู่ ปวดหัว ใจสั่น ซึมเศร้า และจะรู้สึกถึงอาการขี้ลืม เนื่องจากสมาธิจะลดลงอาการเหล่านี้จะแปรผันไปตามแต่ละบุคคลมากน้อยต่างกัน ในกรณีที่มีอาการมากจนรบกวนชีวิตประจำวัน ควรจะต้องปรึกษาแพทย์ ซึ่งการแก้ไขอาจจะโดยการใช้ฮอร์โมนทดแทนตามความเหมาะสม

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ