Tags :: ภาวะมีบุตรยาก

ภาวะมีบุตรยาก

ภาวะมีบุตรยาก เป็นสาเหตุร่วมรับผิดชอบของคู่สามีภรรยา ปัญหาที่เกิดในเพศหญิงถือเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของการมีบุตรยากถึง 70% อีก 30% เป็นสาเหตุจากเพศชาย การตรวจหาความผิดปกติในเพศชายนั้น

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ