Tags :: ภาวะน้ำท่วม

น้ำ และอาหาร ทำอย่างไรให้สะอาด และปลอดภัยในสถานการณ์น้ำท่วม

ในสถานการณ์น้ำท่วมพี่น้องประชาชนจะต้องระมัดระวังตนเองให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อุบัติภัยที่พบได้บ่อยในช่วงนี้ การดูแลร่างกายและจิตใจ ให้ปลอดภัยและแข็งแรง เป็นเรื่องที่สำคัญ เนื่องจากร่างกายที่แข็งแรง นำไปสู่การมี “กำลังใจ

10 มกราคม 2560

โรคติดต่อและอันตรายที่มากับภาวะน้ำท่วมและหลังน้ำท่วม

แนวทางในการดูแลตัวเองเบื้องต้นกรณีที่ต้องเจอปัญหาน้ำท่วมสำหรับพี่น้องประชาชนเรืองโรคติดต่อและอันตรายที่มากับภาวะน้ำท่วมและหลังน้ำท่วม

10 มกราคม 2560
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ