Tags :: ภาวะฉุกเฉินในเด็ก

ภาวะฉุกเฉินในเด็ก

ควรรีบนำเด็กไปยังห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเมื่อเด็กมีอาการ

5 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ