Tags :: ฟิตเนส

หนีให้ไกลบาดเจ็บจากฟิตเนส

หลักการเล่นฟิตเนสที่ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ นั่นคือ คุณต้องมีเวลาพักบ้าง เพื่อให้กล้ามเนื้อเกิดการฟื้นฟูตัวเองอย่างวันแรกถ้าเล่นหนัก วันที่ต่อมาอาจจะต้องเล่นเพลาๆลงบ้าง

23 สิงหาคม 2559

หนีให้ไกล บาดเจ็บจากฟิตเนส

แม้ว่าการเล่นฟิตเนสจะทำให้คุณมีกล้ามเนื้อ และรูปร่างที่สมส่วนก็ตาม ทว่าในทางกลับกันหากคุณหักโหมเกินไป หรือเล่นฟิตเนสแบบไม่ระมัดระวังตัว จะส่งผลให้กล้ามของคุณได้รับบาดเจ็บได้เช่นกัน

5 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ