Tags :: ฟองน้ำคุมกำเนิด

ฟองน้ำคุมกำเนิด

ฟองน้ำคุมกำเนิด หมายถึง สารสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณลักษณะเป็นสารปุพรุน และเคลือบด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออสุจิ ใช้สอดใส่ในช่องคลอดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ การใช้จะต้องสอดใส่ในช่องคลอดให้ถูกวิธีก่อนมีการร่วมเพศ และทิ้งไว้อย่างน้อย 6 ชั่วโมง หลังร่วมเพศ เพื่อให้มีการทำลายอสุจิได้หมด อาจจะทิ้งไว้ได้ถึง 24 ชั่วโมง แต่มักไม่แนะนำเพราะอาจจะเกิดผลแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ ผลแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยคือ การระคายเคืองตัวเยื่อบุช่องคลอด ทั้งอาจจะจากสารสังเคราะห์ หรือจากยาฆ่าเชื้ออสุจิที่เหลือไว้ก็ได้

26 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ