Tags :: พังผืดภายในช่องท้อง

พังผืดภายในช่องท้อง

พังผืดภายในช่องท้อง เรียกว่า abdominal adhesions มีลักษณะเป็นเนื้อเยื่อไฟบรินที่เกิดขึ้นผิดปกติภายในช่องท้อง พังผืดจะทำให้อวัยวะต่าง ๆ ภายในช่องท้องถูกขึงยึดหรือดึงรั้งให้ติดกัน หรืออาจทำให้ไปติดกับผนังหน้าท้องก็ได้ พังผืดภายในช่องท้อง

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ