Tags :: ฝีที่ติ่งหู

ฝีที่ติ่งหู

“ทำไมติ่งหูอักเสบบ่อย บางครั้งมีน้ำหนองไหลซึมออกมา บางครั้งบวมเปล่งและเจ็บมาก” ผู้ป่วยมักจะมีคำถามเหล่านี้ มาปรึกษาแพทย์อยู่เป็นประจำ

8 มีนาคม 2557

ฝีที่ติ่งหู

“ทำไมติ่งหูอักเสบบ่อย บางครั้งมีน้ำหนองไหลซึมออกมา บางครั้งบวมเปล่งและเจ็บมาก” ผู้ป่วยมักจะมีคำถามเหล่านี้ มาปรึกษาแพทย์อยู่เป็นประจำ การเจาะหูเป็นการก่อให้เกิดแผลที่ติ่งหู เพื่อหวังให้เกิดรูถาวรขึ้นสำหรับใส่ตุ้มหูแผลที่เกิดภายหลังเจาะหูนั้นเป็นแผลสด

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ