Tags :: ผ่าตัดเสริมหน้าอก

ผ่าตัดเสริมหน้าอก

ศัลยกรรมตกแต่งบริเวณเต้านม แบ่งออกเป็น 4 อย่างคือ การเสริมหน้าอก การผ่าตัดลดขนาดหน้าอกที่มีขนาดใหญ่เกินไป การผ่าตัดแก้ไขการหย่อนยานของหน้าอก

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ