Tags :: ผลของบุหรี่ต่อเด็กเล็ก

ผลของบุหรี่ต่อเด็กเล็ก

หวังว่าท่านคงจะตระหนักดีแล้วจากการฟังในหัวข้อเรื่องผลของบุหรี่ต่อทารกในครรภ์ สำหรับผลต่อเด็กเล็กก็ร้ายแรงเช่นเดียวกัน เพราะหากคนในบ้านไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ หรือใครก็ตามที่สูบบุหรี่อยู่ในบ้านเดียวกันจะมีผลต่อเด็กเล็ก

6 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ