Tags :: ผลของบุหรี่ต่อทารกในครรภ์

ผลของบุหรี่ต่อทารกในครรภ์

คู่หนุ่มสาวใดหรือครอบครัวใดที่วางแผนที่จะมีบุตรเอาไว้เชยชม หรือสืบตระกูลต่อไป ขอให้พึงระลึกถึงผลร้ายของการสูบบุหรี่ในระหว่างตั้งครรภ์ หรือหลังจากคลอดบุตรออกมาแล้วก็ตาม ปกติทารกในครรภ์ได้รับสารอาหารจากมารดาผ่านทางรก และจากการทำวิจัยพบว่า หากมารดาที่ตั้งครรภ์สูบบุหรี่ ก็จะได้รับสารพิษที่มีในบุหรี่ ไม่ว่าจะเป็นทาร์หรือน้ำมันดิน นิโคตินหรือคาร์บอนมอนนอกไซด์ก็ตาม จะมีผลทำให้เส้นเลือดมีการหดตัว ทำให้เลือดที่ผ่านรกไปยังทารกจะน้อยลงกว่าปกติ ช่วงที่สำคัญที่สุดของการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ จะอยู่ในช่วงที่ตั้งครรภ์ได้ 8 สัปดาห์ หรือ 2 เดือน

9 มิถุนายน 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ