Tags :: ผงซักฟอก

ผงซักฟอก

ทุกวันนี้การซักผ้าไม่ว่าจะซักด้วยมือ หรือซักด้วยเครื่อง สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ "ผงซักฟอก" ปัจจุบันมีผงซักฟอกมากมายหลายยี่ห้อ หลายรูปแบบ ในความเป็นจริงแล้ว ส่วนประกอบหลักในผงซักฟอกแต่ละยี่ห้อแทบจะไม่แตกต่างกันเลย ผงซักฟอกเป็นเกลือของกรดซัลโฟนิก

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ