Tags :: ปัญหามลพิษ

ปัญหามลพิษ

เชื่อว่าท่านเป็นอีกผู้หนึ่งที่สนใจปัญหาที่กำลังเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งของคนทุก ๆ คน และไม่ใช่เรื่องของประเทศไทยอย่างเดียวเท่านั้น แต่เป็นเรื่องสำคัญของคนทั้งโลกที่กำลังหาทางลดและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหามลพิษที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยน้ำมือของคนเรานั่นเอง

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ