Tags :: ปัจจัยทางพันธุกรรม

ปัจจัยทางพันธุกรรมเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก

ช่วงนี้งานวิจัยเกี่ยวกับไข้หวัดนกออก มามากเหลือเกินครับ ล้วนน่าสนใจและน่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง มีอยู่เรื่องหนึ่งที่พูดถึงปัจจัยทางพันธุกรรมว่าเกี่ยวกับการกับติดเชื้อ ไวรัสไข้หวัดนก อันนี้ฟังแล้วต้องตามไปดูผลการวิจัยเลยล่ะครับ

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ