Tags :: บั้นเอว

อาการปวดหลังระดับบั้นเอว

อาการปวดหลังระดับบั้นเอว เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในคนไข้โรคกระดูกและข้อ ที่ไปพบแพทย์เพื่อให้การตรวจรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป มีน้อยคนที่จะไม่เคยมีประสพการณ์เรื่องการปวดหลัง

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ