Tags :: บรรเทาเครียด

ออกกำลังกายคลายเศร้าบรรเทาเครียด

คนที่มีอาการซึมเศร้าเมื่อไปพบแพทย์ นอกเหนือจากการได้รับยาคลายเศร้าแล้ว ยังมักจะได้รับคำแนะนำจากแพทย์ให้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอร่วมด้วย

11 สิงหาคม 2560
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ