Tags :: น้ำมัน

การรักษาด้วยน้ำมนต์/น้ำมัน

เราอยู่ในยุคของเทคโนโลยีที่ทันสมัย การรักษาทางการแพทย์พัฒนาไปในทุกๆ ด้าน แต่ในปัจจุบันการรักษากระดูกหักในเมืองไทยบางพื้นที่ประชาชนยังคงมีความศรัทธาในการรักษาด้วยน้ำมนต์ น้ำมัน

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ