Tags :: นอนไม่หลับ

เมื่อหนูไม่ยอมนอน

เด็กทารกบางคนอาจมีปัญหามนุษย์ค้างคาว คือกลางคืนตื่นมาเล่นไม่ยอมนอน แต่พอกลางวันกลับหลับยาว มักเกิดในเด็กเล็ก แรกเกิดถึงอายุ 1-2 เดือน ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ก็คือสมองที่ควบคุมการนอนของเด็กเล็กยังไม่ค่อยพัฒนา

30 ตุลาคม 2559

โรคนอนไม่หลับในวัยทำงาน โดยศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ

การนอนหลับเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของมนุษย์ประมาณกันว่าเราใช้เวลาไปกับการนอนถึง 1 ใน 3 ของช่วงชีวิต

11 มิถุนายน 2558
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ