Tags :: นอนกรน

นอนกรน

10 คำถามเกี่ยวกับปัญหาการนอนกรน

8 มีนาคม 2557

สาเหตุของการนอนกรน

การนอนกรน คือ การ นอนหลับที่มีเสียงดังขณะหายใจเข้าหรือออก โดยที่เสียงนั้นเกิดขึ้น เนื่องจากการสั่นสะเทือน (Vibrate) ของอวัยวะส่วนต่างๆในช่องปากและลำคอ ซึ่งได้แก่ ลิ้นไก่ เพดานอ่อน โคนลิ้น ต่อมทอนซิล และ กล่องเสียง

8 มีนาคม 2557

การรักษาการนอนกรน

การรักษาขึ้นกับชนิดของการนอนกรนและระดับความรุนแรง โดยถ้ามีการหยุดหายใจร่วมด้วยไม่ควรปล่อยไว้โดยไม่รักษา

7 มีนาคม 2557

สาเหตุของการนอนกรน

การนอนกรน คือ การนอนหลับที่มีเสียงดังขณะหายใจเข้าหรือออก โดยที่เสียงนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากการสั่นสะเทือน (Vibrate) ของอวัยวะส่วนต่างๆในช่องปากและลำคอซึ่งได้แก่ ลิ้นไก่ เพดานอ่อน โคนลิ้น ต่อมทอนซิล และ กล่องเสียง

7 มีนาคม 2557

การผ่าตัดผู้ป่วยนอนกรน

การผ่าตัดผู้ป่วยนอนกรน ชนิดของการผ่าตัดขึ้นกับตำแหน่งของการอุดกั้น ในระบบทางเดินหายใจ เช่น 1. การผ่าตัดโพรงจมูก และ/ หรือโพรงหลังจมูก ทำในรายที่พยาธิสภาพของโพรงจมูก และ/ หรือโพรงหลังจมูกมีส่วนในการทำให้เกิดการอุดกั้นในทางเดินหายใจ

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ