Tags :: นมถั่วเหลือง

นมถั่วเหลือง

นมถั่วเหลือง เป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ชนิดหนึ่งที่ผลิตจากโปรตีนถั่วเหลือง ดังนั้นในนมชนิดนี้จึงไม่มีน้ำตาลแลกโตส แต่จะใช้มาลโตเด็กซ์ทรินอย่างเดียว หรือร่วมกับน้ำตาลทรายแทน ส่วนของไขมันที่ใช้เติมก็มักใช้น้ำมันถั่วเหลืองร่วมกับน้ำมันพืชชนิดอื่น ๆ ค่ะ

6 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ