Tags :: ท้องเสีย

อุจจาระร่วง เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้

จากที่สบายดี จู่ๆ เราก็มีอาการ “อุจจาระร่วง” หรือที่มักเรียกกันว่า “ท้องร่วง” “ท้องเสีย” ขึ้นมาทันใด บางคนอาจมีอาการไม่มาก แต่บางคนอาจเป็นหนักถึงขั้นต้องนอนโรงพยาบาลกันเลยทีเดียว เรามาทำความรู้จักอุจจาระร่วง เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามกันนะคะ

28 กุมภาพันธ์ 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ