Tags :: ต้อลม

4 โรคต้อ ภัยร้ายต่อดวงตา

ต้อกระจก ต้อหิน ต้อลม และต้อเนื้อ มีอาการอย่างไร ใครบ้างที่มีความเสี่ยง

6 มีนาคม 2561

ต้อลม

ต้อลม หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า pinguecula มีลักษณะเป็นแผ่นหรือตุ่มนูนอยู่บริเวณเยื่อตาขาว มักพบบริเวณหัวตามากกว่าหางตา ต้อลมมิใช่เนื้องอก แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อปกติที่มีการสะสมของโปรตีนและไขมันอยู่

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ