Tags :: ต่อมลูกหมากอักเสบ

ต่อมลูกหมากอักเสบ

ต่อมลูกหมากอักเสบ จะทำให้เกิดอาการปัสสาวะบ่อยขัดต้องเบ่ง บางครั้งมีอาการปวดเอว ปวดหลัง และปวดท้องน้อยร่วมด้วย บางรายอาจเป็นมากจนปัสสาวะไม่ออก ในกรณีที่มีการอักเสบเฉียบพลัน ผู้ป่วยจะมีอาการไข้หนาวสั่นร่วมด้วย

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ