Tags :: ตกขาว

ตกขาว

ตกขาวหรือระดูขาว หรือ มุตกิตระดูขาว เป็นสภาวะที่มีสารเหลวในช่องคลอดมากจนก่อความรำคาญหรือก่อโรค โดยปกติช่องคลอดจะมีของเหลวเคลือบอยู่ อันเป็นสารเหลวที่ซึมออกมาจากผนังช่องคลอด สารเหลวที่เป็นเลือดออกจากปากมดลูก

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ