Tags :: ช่องท้อง

ช่องท้อง

ช่องท้อง (abdominal cavity) เป็นช่องลำตัวในร่างกายมนุษย์ และสัตว์อื่นๆ ซึ่งบรรจุอวัยวะภายใน ตั้งอยู่ใต้ช่องอก และเหนือช่องเชิงกราน อวัยวะที่อยู่ในช่องท้อง

24 พฤษภาคม 2557

พังผืดภายในช่องท้อง

พังผืดภายในช่องท้อง เรียกว่า abdominal adhesions มีลักษณะเป็นเนื้อเยื่อไฟบรินที่เกิดขึ้นผิดปกติภายในช่องท้อง พังผืดจะทำให้อวัยวะต่าง ๆ ภายในช่องท้องถูกขึงยึดหรือดึงรั้งให้ติดกัน หรืออาจทำให้ไปติดกับผนังหน้าท้องก็ได้ พังผืดภายในช่องท้อง

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ