Tags :: คอนแทคเลนส์

คอนแทคเลนส์

เลนส์สัมผัส หรือที่เราเรียกกันทับศัพท์ง่ายๆ ว่า คอนแทคเลนส์นั้น เป็นวิวัฒนาการทางจักษุวิทยาที่นำมาใช้แทนแว่นตา ช่วยแก้ปัญหา และขจัดความรำคาญของการใช้แว่นตา

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ