Tags :: ครรภ์แก่เกินกำหนดคลอด

ครรภ์แก่เกินกำหนดคลอด

การตั้งครรภ์เกิน 42 สัปดาห์ ถือเป็นการตั้งครรภ์ที่เกินกำหนด แพทย์จะพยายามสิ้นสุดการตั้งครรภ์ก่อนหน้านี้ ทั้งนี้เพราะรกที่จะทำหน้าที่เป็นโรงงานส่งข้าวส่งน้ำและออกซิเจนให้ทารกนั้น ธรรมชาติกำหนดไว้ให้ทำงานเพียง 9 เดือนเท่านั้น

9 มิถุนายน 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ