Tags :: ครรภ์เป็นพิษ

ครรภ์เป็นพิษ

ครรภ์เป็นพิษ หรือที่เรียกว่า Toxemia of Pregnancy มักมีอาการเมื่อตั้งครรภ์ได้ 5-6 เดือน ขึ้นไป จนกระทั่งหลังคลอดหนึ่งสัปดาห์ สาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัด มักพบในครรภ์แรก ครรภ์แฝด ครรภ์ไข่ปลาอุก และในผู้หญิงที่เคยเป็นเบาหวาน หรือโรคความดันโลหิตสูง หรือโรคไตอยู่ก่อน ภาวะครรภ์เป็นพิษแบ่งเป็นสองชนิด ชนิดแรกผู้ป่วยมีอาการบวม ความดันโลหิตสูง และตรวจพบโปรตีนหรือไข่ขาวในปัสสาวะ อีกชนิดเป็นแบบร้ายแรง โดยจะมีอาการชักหรือหมดสติร่วมด้วย ซึ่งเป็นอันตรายถึงกับเสียชีวิตได้

9 มิถุนายน 2557

โรคครรภ์เป็นพิษ

สภาวะที่มีความดันโลหิตสูงในขณะตั้งครรภ์ และร่วมกับมีการบวมและพบไข่ขาวในปัสสาวะ บ่งถึงสภาวะครรภ์พิษ ซึ่งเป็นความผิดปกติที่จะนำไปสู่การสูญเสียชีวิตได้ทั้งมารดาและทารก ถ้าไม่ได้รับการรักษา ครรภ์พิษจะรุนแรงมากจนชัก

9 มิถุนายน 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ