Tags :: ข้อเคลื่อน

การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บกระดูกหัก ข้อเคลื่อน

กระดูกหัก (Fracture) กระดูกหักแบบปิด (Closed Fracture) การหักของกระดูกประเภทที่ไม่มีบาดแผลติดต่อกับภายนอกร่างกาย การรักษาทำได้ง่ายโดยการดึงกระดูกที่หักให้เข้าที่แล้วเข้าเฝือก หรือยึดตรึงกระดูกให้อยู่นิ่งด้วยวิธีอื่น ๆ

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ