Tags :: ข้อเข่า

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับข้อเข่า (ตอนที่ 1)

ข้อเข่าควรงอได้อย่างน้อย 70 องศาจึงจะทำให้ท่าเดินเป็นปกติ ใน ช่วงที่ลงน้ำหนักบนขาข้างเดียว พบว่าแรงเค้นที่เกิดขึ้นในข้อเข่ามากเท่ากับ 5 เท่าของน้ำหนักตัว ซึ่งนับได้ว่าสูงมากกว่าแรงเค้นที่ข้ออื่นๆ มากมาย

24 พฤษภาคม 2557

คำแนะนำสำหรับการส่องกล้องข้อเข่า

การส่องกล้องข้อเข่าคืออะไร? •เป็นการผ่าตัดเพื่อใช้อุปกรณ์ขนาดเล็กเพื่อส่องตรวจดูภายในข้อโดยผ่านแผลขนาดเล็ก (ประมาณ 5 มิลลิเมตร) •อุปกรณ์ประกอบไปด้วยกล้องและเลนส์ ซึ่งส่งสัญญาณภาพบนจอโทรทัศน์ ทำให้สามารถเห็น และทำการผ่าตัดผ่านจอโทรทัศน์ได้

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ