Tags :: ก้อนเนื้องอกในจมูก

ก้อนเนื้องอกในจมูก

หากท่านสังเกตภายในรูจมูก ท่านอาจเห็นเหมือนก้อนเนื้ออยู่ภายในซึ่งบางท่านรีบมาพบแพทย์ด้วยกลัวว่าจะเป็นมะเร็งโดยปกติแล้วช่องในจมูกของคนเรา จะมีสันทางด้านข้างของจมูกยื่นเข้ามาในโพรงจมูกจำนวน 3 อัน แต่อันที่เห็นชัดคืออันที่อยู่ล่างสุดซึ่งมีขนาดใหญ่สุด

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ