Tags :: ก้อนที่คอ

ก้อนที่คอ

ก้อนที่คอเป็นปัญหาที่แพทย์หู คอ จมูกพบได้บ่อยอย่างหนึ่งสาเหตุที่พบอาจเป็นความผิดปกติแต่กำเนิด ,การอักเสบของต่อมน้ำเหลือง, ไปจนถึงเรื่องของเนื้องอกหรือมะเร็ง

24 พฤษภาคม 2557

ก้อนที่คอ

การคลำพบก้อนที่คอ เป็นอาการที่พบบ่อยอาการหนึ่งของบริเวณศีรษะ และลำคอ ก้อนเหล่านี้ อาจมีสาเหตุมาจาก · ก้อนที่เกิดขึ้นโดยกำเนิด · ก้อนที่เกิดจากการติดเชื้อ อ · ก้อนที่เกิดจากการเป็นเนื้องอกชนิดไม่ร้าย · ก้อนที่เกิดจากการเป็นเนื้องอกชนิดร้าย

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ