Tags :: กำหนดคลอด

ครรภ์แก่เกินกำหนดคลอด

การตั้งครรภ์เกิน 42 สัปดาห์ ถือเป็นการตั้งครรภ์ที่เกินกำหนด แพทย์จะพยายามสิ้นสุดการตั้งครรภ์ก่อนหน้านี้ ทั้งนี้เพราะรกที่จะทำหน้าที่เป็นโรงงานส่งข้าวส่งน้ำและออกซิเจนให้ทารกนั้น ธรรมชาติกำหนดไว้ให้ทำงานเพียง 9 เดือนเท่านั้น

9 มิถุนายน 2557

กำหนดคลอด

จะคลอดเมื่อใด? เป็นคำถามที่ทุกคนอยากรู้ โดยเฉพาะคุณแม่ผู้อุ้มท้องอยู่ในขณะนี้ ในทางการแพทย์การคลอดจะเกิดเมื่อการตั้งครรภ์ครบ 40 สัปดาห์ หรือ 280 วัน หรือ 10 เดือนทางจันทรคติ หรือถ้าคิดคร่าวๆ ให้ท่านใช้สูตรการคำนวณ จากวันแรกของการมีระดูครั้งสุดท้าย บวก 7 วัน แล้วลบออก 3 เดือน

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ