Tags :: การได้ยิน

เด็กที่มีปัญหาทางการได้ยิน วิวัฒนาการแพทย์ช่วยได้แล้ว

ลองคิดดูว่า ถ้าลูกเกิดมาแล้วหูหนวก หัวอกคนเป็นแม่จะเป็นอย่างไร แน่นอน คงไม่มีแม่คนไหนอยากให้ลูกเกิดมา แล้วอยู่บนโลกที่ไร้เสียง แต่กว่าจะรู้ว่าเด็กมีการรับรู้ทางเสียงที่ผิดปกติหรือไม่ พ่อแม่ส่วนใหญ่ก็มักจะรอจนลูกโตพอที่จะส่งเสียง ฟังเสียงหรือหันตามเสียงได้

22 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ