Tags :: การเล่นอวัยวะเพศ

การเล่นอวัยวะเพศ

การเล่นอวัยวะเพศ มักเกิดในเด็กวัยปฐมวัยหรือวัยอนุบาล เกิดเนื่องจากมีเหตุการณ์บังเอิญ ให้เด็กได้จับต้องบริเวณอวัยวะเพศของตน หรือมีการถูไถบริเวณนั้นทำให้เด็กได้รับความเพลิดเพลินและพอใจ

6 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ