Tags :: การเลี้ยงลูกด้วยนมผสม

การเลี้ยงลูกด้วยนมผสม

การเลี้ยงลูกด้วยนมผสม เมื่อคุณแม่ไม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมตัวเองได้จากสาเหตุอะไรก็ตามที ก็จำเป็นต้องให้ลูก ดื่มนมผสมเป็นการทดแทน ซึ่งก็มีคำแนะนำว่า นมผงที่ใช้ควรเป็นกระป๋องเล็กขนาด 1 ปอนด์ หรือ 450 กรัม จะดีที่สุด

31 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ