Tags :: การเดินผิดปกติในเด็ก

การเดินผิดปกติในเด็ก

การเดินผิดปกติของเด็กๆ ที่มักจะทำให้พ่อแม่ผู้ปกครอง พาเด็กมาหาแพทย์อยู่บ่อยๆ ได้แก่ การที่เด็กเดินแล้วเห็นเท้าบิดเข้าข้างใน หรืออีกกรณีหนึ่งคือเห็นเท้าบิดออกข้างนอก โดยปกติแล้ว ถ้าเราสังเกตเด็กแรกคลอด

22 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ