Tags :: การเช็ดตัวเมื่อเด็กมีไข้

การเช็ดตัวเมื่อเด็กมีไข้

การมีไข้เป็นสิ่งบ่งบอกว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นในร่างกาย ซึ่งอาจไม่ใช่เรื่องรุนแรงเสมอไป อย่างไรก็ตาม ไข้ในเด็กอาจทำให้เด็กงอแง ที่สำคัญอาจมีอาการชักตามมา การดูแลไม่ให้ไข้สูงเกินขีดอันตราย ทำได้โดยการให้เด็กรับประทานยาลดไข้

22 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ