Tags :: การหยุดหายใจ

การตรวจและการประเมินความรุนแรงของการกรน

การตรวจและประเมินความรุนแรงของการกรนใช้หลักการเดียวกับการตรวจรักษาโรคอื่นๆ โดยทั่วไปคือเริ่มจากการซักประวัติ การตรวจร่างกาย และการตรวจค้นพิเศษเพิ่มเติม

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ