Tags :: การวัดไข้ในเด็ก

การวัดไข้ในเด็ก

ไข้เป็นสิ่งบ่งบอกว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในร่างกาย มักทำให้เด็กงอแง และที่สำคัญอาจมีอาการชักตามมาได้ อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 – 38 องศาเซลเซียสขึ้นไปจะถือว่าเด็กเป็นไข้ การดูแลไม่ให้ไข้สูงเกินขีดอันตรายสามารถทำได้โดยการให้เด็กรับประทานยาลดไข้

6 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ